STYRET

Nesbyen Konsertforum er en foreningen som er oppgjort av ildsjeler som holder liv i musikken på Nesbyen. Det er over 30+ mennesker som er med på gjøre dette mulig, for å levere gode musikkopplevelser til deg.

STYRET

Bernt Fredus Kristiansen
Stein Løvgaard
Ole Arne Buøen
Tor Ove Spildrejordet
Anna Huseby

BOOKING

Tor Ove Spildrejordet
Øyvind Ugulen
Harald Holum
Kristian «Kikkan» Haraldset
Martin Haraldset

MARKEDSFØRING

Anna Huseby
Harald Holum
Astrid Brattested
Kalle Munch Haraldset

Kontaktinformasjon:

Bernt Fredus Kristiansen
Styreleder
berntfrkr@gmail.com

Ole Arne Buøen
Økonomi
ole.arne.buoen@sb1regnskap.no

Tor Ove Spildrejordet
Booking
post@nhhb.no

Anna Huseby
Markedsføring
anna.huseby@hotmail.no

Stein Løvgaard
Styremedlem
stein.lovgaard@gmail.com